All-risk verzekering Italië - Nobis

Verzekering huur van campers

nobis

Onze partner Nobis, een verzekeraar uit Turijn die uit een innovatief project in de automobielsector is voortgekomen, biedt zijn verzekeringsdiensten aan voor autodelen.

 • Onderschreven op elke verhuur van maximum 30 dagen lang die is afgesloten op de site voor alle prive-voertuigen geregistreerd in Italië;
 • Dekking in geval van schade aan het voertuig of zijn accessoires, diefstal, brand en pechverhelping vanaf de eerste kilometer bij pech en ongeval;
 • Deze verzekering is geïntegreerd met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar, die van toepassing is in geval van schade aan derden.

Waarborgen

De beste garantie voor een vakantie zonder stress in Italië of in het buitenland:

 • Bescherming van de wettelijke aansprakelijkheid van de eigenaar;
 • Schadevergoeding voor lichamelijk letsel van de bestuurder (tot 75.000 euro in geval van overlijden of blijvende invaliditeit);
 • Schade aan het voertuig met franchise. Deze garantie wordt toegepast bij accidentele schade, verantwoordelijk of niet, geleden door het voertuig en zijn accessoires tijdens een schok, diefstal, brand, explosie of andere gebeurtenis van toevallige aard. Reparatie, vervanging van beschadigde onderdelen en perte totale van het voertuig zijn gedekt;
 • Pechbijstansd 24/24u, 7/7 dagen;
 • Vergoeding van de door de eigenaar geleden vermogensschade gevolgd door een verhoging van zijn verzekeringspremie (bonus-malus) in geval van schade aan derden (forfaitair bedrag €300 per jaar en per schadegeval);
 • Maximale schadevergoeding in geval van ongeval, diefstal of perte totale van €20.000.

Franchise

De franchise wordt afgetrokken van het schadebedrag (diefstal inclusief) aan het verzekerde huurvoertuig.

Het standaard franchisebedrag is 1000 euro, maar het is mogelijk om in te tekenen op de gedeeltelijke afkoop van het eigen risico en de franchise zo te verminderen tot 500 euro. De extra verzekeringskosten om hierop in te schrijven bedragen €7 per dag.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de toelating van voertuigen van de eigenaar tot de verzekeringsregeling:

 • Voertuig met M.T.M. < 3,5t;
 • Regelmatige technische keuring van het voertuig volgens de geldende wetgeving.

Voorwaarden voor toetreding van huurders en/of bestuurders tot het verzekeringsstelsel.

 • Minstens 23 jaar oud zijn;
 • Minimum 1 jaar houder zijn van een rijbewijs B zonder schorsing of intrekking;

Gebruik

De verzekering is van toepassing op privé-/vrijetijdsreizen met uitsluiting van betalend vervoer van personen en/of goederen. Deze reizen zijn toegestaan:

 • in Italië;
 • en in de landen die op de internationale verzekeringskaart vermeld staan.

Niet inbegrepen

De schade die gedekt is in geval van een schadeclaim, d.w.z. als gevolg van een incident van toevallige, plotselinge en onvoorziene aard dat heeft plaatsgevonden tijdens de huur van een voertuig via Yescapa en waarvan de reparatiekosten hoger zijn dan het bedrag van de onderschreven franchise. Bepaalde onderdelen van het voertuig vallen niet onder de verzekering:

 • Huishoudtoestellen met een verwijderbaar karakter;
 • Beschadiging banden door perforatie of door remmen;
 • Accessoires of elementen, al dan niet het origineel van het merk, die niet vast van aard zijn;
 • Huishoudartikelen zoals borden, glazen, bestek en soortgelijke artikelen, kleine huishoudelijke apparaten, stoelen, tafels en soortgelijke artikelen, alsook de aankleding van het interieur van het voertuig;
 • Verlies van of schade aan de aanhangwagen of de inhoud ervan;
 • Diefstal van persoonlijke spullen;
 • Verlies of beschadiging (mechanische schade) van voertuigen die door het verzekerde voertuig worden gesleept;
 • Glasbreuk van niet-lichtdoorlatende elementen.

Verzekeringscontract huur

Je kan de algemene voorwaarden van het contract downloaden door op de onderstaande link te klikken:

Download de Algemene Voorwaarden