Helpcentrum - Huurder

Vind het antwoord op veelgestelde vragen

Moet ik het voertuig reinigen? Moet ik alle vloeistofniveau’s terug aanvullen?

Je moet het voertuig net zo schoon teruggeven als in de staat dat je het voertuig hebt gekregen. Tijdens het schoonmaken kan je controleren of je niets vergeten bent: lakens, spelletjes en persoonlijke bezittingen.

Je dient het voertuig dus in perfecte staat van werking en netheid terug te brengen, met een brandstoftank die even vol is als bij het ophalen van het voertuig, het reinigen van de toiletcassette, de vuilwatertank legen en het interieur en het exterieur reinigen. Deze omstandigheden moeten ten minste gelijk zijn aan de omstandigheden waarin je het voertuig op de dag van huur hebt opgehaald. Bij gebreke hieraan en behoudens andersluidende vermelding op bladzijde 3 van het huurcontract, zal de eigenaar het recht hebben een schadevergoeding in te houden op de borgsom volgens de onderstaande tabel:

NalatigheidBoete
Toiletcassette niet geleegd (WC)50 EUR
Afvoer vuil water niet gedaan15 EUR

Reiniging van de buitenkant (sporen op de carrosserie, velgen, voorruit) niet in overeenstemming met de oorspronkelijke staat.

15 EUR

Reiniging van het interieur (sporen van gebruik van keuken en badkamer, niet geveegde vloeren, aanwezigheid van afval) niet in overeenstemming met de oorspronkelijke staat.

40 EUR voor campervans
80 EUR voor campers en buscampers

Deze sancties kunnen worden gecumuleerd naar gelang van de staat waarin het voertuig zich bevindt in vergelijking met de staat van netheid die op het uitgifteformulier werd aangegeven.

Ook de leefregels aan boord van het voertuig moeten worden nageleefd. Anders kunnen volgende sancties worden toegepast:

Overtreding leefregelsBoete
Aanwezigheid van huisdieren50 EUR
Roken aan boord50 EUR

Aarzel niet om artikel 9 van de huurcontract te raadplegen meer details (kosten die van toepassing kunnen zijn in geval van andere schade, andere).