P&V Verzekeringen

Pechhulp verhuur campers

IMA Benelux begeleidt je in alle omstandigheden tijdens je reis. Elke verhuur van een in België ingeschreven voertuig, verzekerd door onze partner P&V group, geniet van een bijstand en pechverhelping. IMA Benelux is door middel van een eenvoudige oproep bereikbaar om je te helpen in geval van pech, lekke band, brand, diefstal of diefstal/verlies van de sleutels van het voertuig.

De diensten worden 24/24, 7/7 dagen verleend door een gespecialiseerde afdeling die deskundig is op dit gebied.

Waar en wanneer kan ik gebruik maken van de diensten van IMA Benelux?

IMA Benelux is 24/24u, 7/7 bereikbaar en is beschikbaar in heel België en Europa. Je geniet van pechhulp vanaf km 0.

De voornaamste garanties van IMA Benelux

In geval van panne of ongeval in België of Europa, neemt IMA het volgende op zich:

 • Depannage van het voertuig ter plaatse of sleep naar de dichtstbijzijnde erkende garage.
 • De stallingskosten voor een periode van max 3 dagen.
 • Repatriëring van de begunstigden: als de herstelling in België langer duurt dan twee uur, of de herstelling in het buitenland langer duurt dan 24 uur, zal IMA Benelux een van de volgende garanties organiseren en betalen:
  • Terugkeer van de inzittenden: naar de woning van de eigenaar in België met de meest geschikte vervoermiddelen. Deze garantie geldt niettemin zonder voorwaarde van uitstel in geval van noodzaak tot onmiddellijke retour;
  • vervoer van de inzittenden naar hun eindbestemming. In het buitenland worden de kosten gedekt in verhouding tot de kosten die zouden zijn gemaakt voor de repatriëring van de personen naar hun woonplaats;
  • hotelkosten van de inzittenden, tot €70 per nacht per persoon, voor een periode van max. 5 nachten.
 • De verplaatsing van de eigenaar (of een andere bestuurder) naar de garage om het herstelde voertuig op te halen in in functie van een repatriëring.

In geval van immobilisatie in het buitenland dekt IMA Benelux:

 • Het versturen van reserveonderdelen die in het buitenland niet beschikbaar zijn en die nodig zijn voor de reparatie van de camper;
 • De repatriëring van de camper indien deze in het bezochte land als onherstelbaar wordt beschouwd;
 • De stalling van de camper op een geschikte en veilige plaats, bijvoorbeeld in afwachting van repatriëring;
 • Slopen in het buitenland als het voertuig onherstelbaar wordt geacht.

Bij zieken of gewonden, in België of in het buitenland, organiseert IMA Benelux:

 • Medische repatriëring indien nodig;
 • Als de begunstigde niet kan worden vervoerd: het ter plaatse wachten op een begeleider wanneer de immobilisatie minder dan 5 dagen duurt. Indien nodig betaalt IMA Benelux de heen- en terugreis van een familielid;
 • Het zoeken en verzenden van geneesmiddelen en prothesen die essentieel zijn voor de gezondheid van de patiënt;
 • Reddingskosten in de bergen, bij een ongeval dat verband houdt met de beoefening van een glijsport in het erkende skigebied, met uitzondering van sportwedstrijden.

Dankzij deze diensten, kan je gerust vertrekken!