1. Preambule

SAS Yescapa (waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 75-79 cours du Médoc, 33300 Bordeaux) hecht, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, veel belang aan het respecteren en beschermen van uw privacy en uw persoonlijke gegevens.

Alle verzamelde gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet en in de Algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik van de Yescapa website en service.

Het doel van dit « Privacybeleid » is om u te informeren over de verwerking van uw gegevens in verband met uw gebruik van het Yescapa Platform.

2. Definities

« Reviews » : Opmerkingen en/of beoordelingen van een Gebruiker over een Voertuig en/of een andere Gebruiker, gepubliceerd aan het einde van een contractuele relatie tussen Gebruikers.

« Huurcontract » : Een contract waarbij een Eigenaar het gebruik van een Voertuig voor een bepaalde tijd en prijs overdraagt. Het legt de voorwaarden vast die tussen de partijen zijn overeengekomen tijdens de genoemde huurperiode.

« Persoonsgegevens » : alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare fysiek persoon (hierna "Gebruikers" genoemd); een "identificeerbare fysieke persoon" is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of aan de hand van een of meer factoren die specifiek zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

« Platform » : Website en mobiele app voor onze gebruikers om toegang te krijgen tot de Yescapa-service

« Profiel » : Gegevens die vrijwillig door een Gebruiker zijn opgegeven bij het registreren op de Site of tijdens het gebruik van de Site.

« Eigenaar » : Omvat alle Eigenaars van voertuigen die deze te huur willen aanbieden op de site. De betrokken Eigenaren zijn diegenen van wie de occasionele verhuur van voertuigen wordt uitgevoerd op privébasis en geen hoofdbron van inkomsten vormt, of diegenen van wie de verhuur van voertuigen wordt uitgevoerd op professionele basis en een hoofdbron van inkomsten vormt.

« Vergoeding » : Een som geld betaald door de Reiziger aan de Eigenaar van een Voertuig in ruil voor de ter beschikking stelling en huur van het Voertuig.

« Boeking » : Handeling ondernomen door een Reiziger om een Voertuig te behouden en er gebruik van te maken voor een bepaalde, vooraf bepaalde periode in overeenstemming met de Eigenaar.

« De beheerder van de gegevens of het bedrijf YESCAPA », bepaalt het doel van en de middelen voor de verwerking; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de EU-wetgeving of door de wetgeving van een lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke worden aangewezen of kunnen de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld door de EU-wetgeving of door de wetgeving van een lidstaat

« Bedrijf » : Het bedrijf YESCAPA.

« Gebruiker » : Omvat zowel Eigenaars als Reizigers.

« Voertuig » : Gemotoriseerd landvoertuig (MLV of HGV) van het vrijetijds- of kampeerwagentype gedekt door een verzekering die voldoet aan de relevante wettelijke vereisten.

3. Gebruik en verzameling van de gegevens

3.1. Een profiel aanmaken en een huurcontract afsluiten

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u deze opgeeft bij een Boeking, wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of wanneer u een e-mail stuurt) of wanneer u een Profiel aanmaakt. Wij gebruiken uw gegevens om contracten op te stellen en uw Boekingen te verwerken. Na het verwijderen van uw account, zijn uw gegevens niet langer toegankelijk en worden ze verwijderd na de verplichte opslagperiode, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik. U kunt uw profiel op elk gewenst moment verwijderen. U kunt dit zelf doen door te klikken op "uw profiel permanent verwijderen" in uw dashboard of u kunt dit aanvragen per formulier of per e-mail, zoals aangegeven in artikel 6 van dit Privacybeleid.

Hier volgt een lijst van de informatie die we verzamelen en de doeleinden waarvoor deze wordt gebruikt :

TypeRedenZichtbaar of niet zichtbaar
Naam en voornaamVoor de verzekeringsdekking van uw Boekingen en de Vergoeding van EigenaarsDe naam is niet zichtbaar voor het grote publiek
GeboortedatumVoor de verzekeringsdekking van uw Boekingen en de Vergoeding van Eigenaars
Niet zichtbaar voor het grote publiek
NationaliteitVoor de verzekeringsdekking van uw Boekingen, de Vergoeding van Eigenaars en het beheer van de klantendienst
Gedeeltelijk zichtbaar voor het grote publiek
** Adres**Voor de verzekeringsdekking van uw Boekingen, de Vergoeding van Eigenaars en het beheer van de klantendienstGedeeltelijk zichtbaar voor het grote publiek
Gedeeltelijk zichtbaar voor het grote publiek
TelefoonnummerVoor het beheer van de klantendienst en de uitwisseling tussen Eigenaar en Huurder voor de boekingenVerstuurd naar de huurder tijdens het bevestigen van de Boeking,
niet zichtbaar voor het grote publiek
BeschrijvingVertrouwen in de boekingsrelatieOptionneel voor de gebruiker
FotoVertrouwen in de boekingsrelatieOptionneel voor de gebruiker

Wanneer je boekt, vragen we je naar je bestemming. Zo kunnen we nagaan of de verzekering je tijdens je hele reis dekt, zelfs als je door verschillende landen reist.

Om uw boeking te garanderen, hebben we ook persoonlijke documenten nodig. Deze documenten zijn niet openbaar en worden alleen gebruikt voor interne verwerking om identiteiten te verifiëren en om de functies uit te voeren die worden beschreven in artikel 4 van de algemene gebruiksvoorwaarden :

 • Identiteitskaart
 • Rijbewijs
 • Adresbewijs (niet nodig voor boekingen met voertuigen geregistreerd in Duitsland)

3.2 Publiceren van een advertentie

Om een advertentie te publiceren, wordt om informatie gevraagd over uw voertuig en uzelf. Een deel van deze informatie is zichtbaar op de site om huurders te helpen bij het kiezen van hun camper of van. Andere informatie is niet zichtbaar en wordt gebruikt om uw voertuig correct te verzekeren of om uw vergoeding te betalen :

Betreffende het Voertuig :

TypeRedenZichtbaar of niet zichtbaar
Type VoertuigVoor de verzekeringen van uw Boekingen en voor de kennis van de reiziger
Zichtbaar voor het grote publiek
Merk en modelVoor de verzekeringen van uw Boekingen en voor de kennis van de reiziger
Zichtbaar voor het grote publiek
KentekenVoor de verzekeringen van uw BoekingenNiet zichtbaar voor het grote publiek
Eerste inschrijvingVoor de verzekeringen van uw Boekingen en voor de kennis van de reiziger
Zichtbaar voor het grote publiek
Waarde van het voertuigVoor de verzekeringen van uw BoekingenNiet zichtbaar voor het grote publiek
Land van inschrijvingVoor de verzekeringen van uw BoekingenNiet zichtbaar voor het grote publiek
AfmetingenVoor de verzekeringen van uw Boekingen en voor de kennis van de reiziger
Optionneel voor de gebruiker
BrandstofVoor de verzekeringen van uw Boekingen en voor de kennis van de reizigerZichtbaar voor het grote publiek
VerbruikVoor de verzekeringen van uw Boekingen en voor de kennis van de reizigerZichtbaar voor het grote publiek
Datum van inschrijvingVoor de verzekeringen van uw Boekingen en voor de kennis van de reizigerZichtbaar voor het grote publiek
VersnellingsbakVoor de verzekeringen van uw Boekingen en voor de kennis van de reizigerZichtbaar voor het grote publiek
ZitplaatsenVoor de verzekeringen van uw Boekingen en voor de kennis van de reizigerZichtbaar voor het grote publiek
SlaapplaatsenVoor de verzekeringen van uw Boekingen en voor de kennis van de reizigerZichtbaar voor het grote publiek
AdresVoor de verzekeringen van uw Boekingen en voor de kennis van de reizigerGedeeltelijk zichtbaar voor het grote publiek want het voertuig is aangeduid in een zone van een specifiek geografisch gebied

Betreffende de Eigenaar (niet zichtbaar) :

 • Identiteitskaart: Identiteitsverificatie (KYC) en klantenservicebeheer ;
 • Professionele eigenaars : Identiteitskaart van de beheerder of wettelijke vertegenwoordiger voor identiteitsverificatie (KYC) en klantenservicebeheer.
 • Kentekenbewijs: Om te controleren of het voertuig voldoet aan de officiële administratieve registraties en dus aan de verkeersregels ;
 • Verzekeringsbewijs: Om te controleren of het voertuig verzekerd is ;
 • Keuringsbewijs: Om te controleren of het voertuig voldoet aan alle wettelijke/technische verkeersvoorschriften ;
 • Bankgegevens: Informatie die nodig is om het beloningspakket in te voeren ;
 • Toestemming voor verhuur (als de verhuurder en de eigenaar twee verschillende personen zijn) ;
 • Kbis (minder dan 3 maanden oud) voor professionele eigenaren ;
 • Document « Verklaring van economische begunstigden » voor Professional eigenaren (aangevraagd door onze partner MangoPay).

3.3 Bank- en identiteitsgegevens

Om het huurcontract tussen een Huurder en een Eigenaar af te sluiten, kunnen bankgegevens worden geregistreerd door onze verschillende betalingsserviceproviders. Dit kunnen creditcardgegevens zijn voor het uitvoeren van betalingen op onze site en IBAN/BIC-gegevens ( voor het ontvangen van bankoverschrijvingen).

Daarnaast vereist KYC-verificatie (Know Your Customer: meer informatie via deze link) dat we een dienstverlener de identiteitsdocumenten van onze Gebruikers laten valideren. Al onze dienstverleners voldoen ook aan GDPR.

Onze financiële dienstverleners zijn :

Mangopay: Dienstverlener die veilig monetair beheer van boekingen mogelijk maakt met betrekking tot het innen en betalen van vergoedingen.

Paypal: Serviceprovider die beveiligde betalingen mogelijk maakt via een verbinding met een rekening op hun platform door middel van bankkaart of automatische afschrijving.

Klarna : Serviceprovider die beveiligde betalingen mogelijk maakt door verbinding te maken met een rekening op hun Platform via automatische afschrijving.

Floabank : Aanbieder die veilige betalingen van microkredieten uitvoert (in 4 keer).

Alle bankgegevens worden verzameld, gecodeerd en opgeslagen op de beveiligde servers van onze dienstverleners. Al deze gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de door Yescapa aangeboden diensten.

4. Tijdslimieten voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens

4.1. Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor een periode van 3 jaar vanaf het laatste gebruik van ons Platform. Na deze periode worden je persoonlijke gegevens verwijderd, behalve in de gevallen genoemd in artikel 4.3.

4.2. Documenten

Identiteitsdocumenten (rijbewijs, identiteitsbewijs en bewijs van adres) worden 6 maanden bewaard vanaf de vervaldatum van het huurcontract.

4.3. Financiële en factureringsgegevens

Financiële en factuurgegevens worden 10 jaar bewaard, zoals vereist door de toepasselijke belasting- en boekhoudwetgeving.

5. Gebruik van nieuwsbriefgegevens

Door u aan te melden op onze newsletter, geeft u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te gebruiken om u regelmatig de newsletter per e-mail toe te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de newsletter via een link in de newsletter of via ons contactformulier, of direct op de Yescapa website onder het kopje "Mijn account" en dan « Profiel ».

6. Uw rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens

U hebt rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Deze worden uitgelegd in de verschillende punten in dit artikel 6. Deze rechten zijn beschikbaar in de paragrafen 6.1 tot en met 6.8. In artikel 6.8 en 6.9 wordt uitgelegd hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

6.1. Recht op informatie

U hebt recht op informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dit recht heeft de vorm van dit Privacybeleid.

6.2. Recht op bezwaar

Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing, marktonderzoek of andere specifieke doeleinden, hebt u het recht om bezwaar te maken. Wij respecteren uw keuze en zullen onmiddellijk stoppen met het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden.

6.3. Recht van toegang

U hebt het recht om te weten welke gegevens wij over u bewaren, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel. We zullen u een document bezorgen waarin deze gegevens worden uiteengezet.

Dit document wordt u binnen maximaal 1 maand toegestuurd.

6.4. Recht op rechtzetting

U kunt verzoeken om rectificatie van onnauwkeurige of onvolledige informatie over u. We kunnen echter bepaalde informatie over u bewaren om een wettelijke reden of om een dwingende reden die ons hiertoe verplicht om onszelf of een gebruiker te beschermen tegen mogelijke fraude of een vermoedelijke schending van onze algemene voorwaarden.

6.5. Recht op wissen

U kunt vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. We kunnen echter bepaalde informatie over u bewaren om een wettelijke reden of om een dwingende reden die ons hiertoe verplicht om onszelf of een gebruiker te beschermen tegen mogelijke fraude of een vermoedelijke schending van onze algemene voorwaarden.

We zijn ook wettelijk verplicht om sommige van uw gegevens te bewaren voor het bewaren van facturen, gedurende een periode van 10 jaar.

Dit verzoek wordt binnen maximaal 1 maand verwerkt.

6.6. Recht op overdraagbaarheid

U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Met dit recht kunt u deze gegevens overdragen aan andere diensten of platforms van uw keuze.

6.7. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te vragen dat uw gegevens worden beperkt in plaats van verwijderd. In dit geval zullen wij ervoor zorgen dat uw gegevens niet langer worden verwerkt voor andere doeleinden dan opslag.

6.8. Hoe uw rechten uitoefenen bij Yescapa

Als u gebruik wilt maken van uw recht om uw gegevens te laten verwijderen, klik dan op de link naar het onderstaande formulier: https://yescapa.typeform.com/to/LnTmKkPV

Als u uw recht op toegang tot en raadpleging van uw gegevens wilt uitoefenen, klik dan op de link naar het onderstaande formulier: https://yescapa.typeform.com/to/ZYlef7ic

Voor een ander verzoek om een recht uit te oefenen met betrekking tot het gebruik van gegevens op ons Platform of om contact op te nemen met de Gegevensverantwoordelijke, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via dpo@yescapa.com.

6.9. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen bij onze partners

Hieronder vindt u het privacybeleid van onze serviceproviders. Als u uw rechten bij deze partners wilt uitoefenen, kunt u hun privacybeleid raadplegen.

6.9.1 Mangopay

Mangopay is onze partner voor betalingsdiensten. Mangopay voorziet een veilig betalingsplatform. Klik op de volgende link om het vertrouwelijkheidsbeleid van deze serviceprovider te raadplegen: https://mangopay.com/privacy-statement

6.9.2 Floabank :

Floabank is een partner waarmee je microleningen kunt afsluiten en biedt een extra betaalmiddel. Als je deze service gebruikt, maak je ook gebruik van de service van Mangopay. Klik op de volgende link om het privacybeleid van deze dienstverlener te raadplegen: https://www.floabank.fr/politique-confidentialite

6.9.3 Onfido :

Onfido is een partner die identiteitsdocumenten verifieert en authenticeert. Dit stelt ons in staat om de authenticiteit van de documenten die door onze gebruikers worden verstrekt te garanderen om elk risico op fraude te vermijden. Klik op de volgende link om het privacybeleid van deze serviceprovider te raadplegen: https://onfido.com/privacy/

7. Gebruik van cookies

Om meer te weten te komen over het gebruik van cookies, nodigen we je uit om ons cookiebeleid te raadplegen, dat dit beleid aanvult Privacybeleid

8. Accounts aanmaken en openen

Wanneer je je registreert op de site, kun je kiezen uit verschillende opties. Je kunt je registreren met je e-mailadres en een wachtwoord (8.1.) of met een tool zoals Apple Connect (8.2.) of Facebook Connect (8.3.).

8.1. Wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord. Het is daarom cruciaal dat je nooit je wachtwoord deelt met derden en dat je het strikt vertrouwelijk houdt.

We raden u sterk aan om een sterk wachtwoord te kiezen, bestaande uit een combinatie van letters, cijfers en speciale tekens, en om het regelmatig bij te werken.

Als u twijfels hebt of vermoedt dat onbevoegden toegang hebben tot uw account, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

8.2. Informatie over het gebruik van Apple Connect

We bieden de optie om verbinding te maken met ons platform via Apple Connect, wat zorgt voor een vlottere registratie en login ervaring. Wanneer u voor deze optie kiest, kunnen we bepaalde beperkte informatie van uw Apple account verzamelen, zoals uw voor- en achternaam, om het registratieproces te vergemakkelijken en de juistheid van uw gegevens te garanderen.

Het e-mailadres dat wordt gebruikt voor uw Yescapa account wordt automatisch gegenereerd door Apple en maskeert daarom uw persoonlijke e-mailadres. Onze service kan dit e-mailadres gebruiken om met u te communiceren. Dit e-mailadres wordt doorgestuurd naar uw persoonlijke e-mailadres. Op deze manier is het waarschijnlijk dat u onze communicatie direct in uw inbox ontvangt dankzij de omleiding door Apple.

Merk op dat we ons strikt houden aan het privacybeleid van Apple en dat we geen andere gevoelige informatie van uw Apple account verzamelen, gebruiken of delen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

8.3. Informatie over het gebruik van Facebook Connect

Facebook Connect is een service van Facebook, Inc. Het gebruik van Facebook Connect is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Facebook. Wanneer u Facebook Connect gebruikt, worden bepaalde gegevens (uw achternaam, voornaam en e-mailadres) van uw Facebook profiel doorgestuurd naar Yescapa. Deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt door SAS Yescapa voor registratie op het Platform. Door te registreren op het Yescapa Platform via Facebook Connect, stemt u in met de overdracht van uw Facebook profiel gegevens aan Yescapa. Bovendien geeft u Yescapa toestemming om deze gegevens te gebruiken.

9. Gebruik en moderatie van je berichten

We kunnen kennis nemen van berichten die tussen gebruikers worden verzonden om fraude te voorkomen, onze gebruikers te helpen, om te gaan met gedrag dat ongepast wordt geacht of om te controleren of gebruikers onze algemene gebruiksvoorwaarden naleven.

Deze controle wordt alleen uitgevoerd om dwingende redenen en kan niet worden gebruikt voor commerciële, marketing- of statistische doeleinden. We willen onze gebruikers eraan herinneren dat we hun persoonlijke gegevens en opmerkingen zo vertrouwelijk mogelijk willen houden.

10. Update van ons privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid periodiek bijwerken om wijzigingen in onze gegevensverwerkingspraktijken weer te geven. Updates worden op onze website geplaatst en de datum van de laatste update wordt onderaan de pagina vermeld. We raden je aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele updates.

11. Contact

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, ons Cookiesbeleid of als u contact wilt opnemen met de Gegevensbeheerder, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via dpo@yescapa.com.