All-risk verzekering Verenigd Koninkrijk - First Underwriting

Verzekering huur van campers

First Underwriting

Onze partner "First Underwriting Limited" is een verzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in verzekeringsproducten voor voertuigen, reizen en vrije tijd op de Britse markt.

 • Onderschreven voor de huur van een voertuig dat in het Verenigd Koninkrijk staat ingeschreven;
 • Dekking voor schade aan het voertuig, glasbreuk en diefstal van het voertuig.

Waarborgen

 • Verplichte wettelijke aansprakelijkheid;
 • Vrijblijvende wettelijke aansprakelijkheid;
 • Schade aan het voertuig met franchise. Deze dekking geldt voor alle schade aan het voertuig veroorzaakt door een aanrijding, diefstal, brand, explosie of een andere accidentele gebeurtenis;
 • Persoonlijke ongevallen van de bestuurder;
 • De structurele elementen van het voertuig (bekleding, vloer, ramen, deuren)
 • Meubilair dat vast deel uitmaakt van het voertuig (keuken, kasten, sanitair, water-, gas- en airconditioninginstallatie)

Franchise

De franchise dat wordt afgetrokken van het bedrag van de schade aan het gehuurde voertuig, met inbegrip van glasbreuk, bedraagt £1000.

De franchise bij ontvreemding wordt verhoogd met 25% van de waarde van het voertuig of met £1000 (het hoogste bedrag is van toepassing).

Een franchise werkt volgens het principe "één incident = een franchise". Elke franchise zal worden bepaald volgens de aard van het incident.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de toelating van het voertuig tot de verzekeringsregeling:

 • Beschikbaar voor verhuringen van een in het VK geregistreerd voertuig met een waarde tussen £5-80K en een MTM van minder dan 3,5T;
 • Regelmatige technische keuring van het voertuig volgens de geldende wetgeving.

Voorwaarden voor het in aanmerking komen van de bestuurder(s) voor de verzekering:

 • De leeftijd van de bestuurder moet tussen 25 en 73 jaar oud zijn;
 • Rijbewijzen categorie B die zijn afgegeven in het VK, een EU-lidstaat, de VS, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië die meer dan 2 jaar geleden zijn afgegeven komen in aanmerking. Als je rijbewijs in een ander land is uitgegeven, neem dan contact op met ons team:. We zullen de aanvraag dan bij onze verzekeraar indienen;
 • Maximum twee bestuurders toegelaten die moeten worden doorgegeven voor vertrek en die voldoen aan de voorwaarden hierboven.

Overtredingen van de bestuurder in het verleden:

Indien een overtreding in het verleden tot puntenverlies heeft geleid, neem dan contact op met ons team om na te gaan of de bestuurder in aanmerking komt.
Uitgesloten zijn bestuurders die zijn veroordeeld voor een verzekeringsovertreding, nalatig rijgedrag, overtredingen van de rijbewijswetgeving en overtredingen in verband met ongevallen. Zie de rubriek Uitsluitingen onderaan de pagina.

Wat betreft Britse rijbewijzen:

Alle verplichte verklaringen zijn meegedeeld aan de DVLA en worden gecontroleerd door ons voor vertrek.

Gebruik

 • Enkel reizen met een privé-karakter toegestaan.
 • Maximale verblijfsduur buiten het Verenigd Koninkrijk gelimiteerd tot 15 dagen per huurreservering;
 • Volledige dekking bij reizen naar de volgende landen: Groot-Brittannië, Noord-Ierland, het eiland Man, de Kanaaleilanden, alle EU-landen alsmede Noorwegen, Zwitserland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Liechtenstein en IJsland. Alle andere bestemmingen zijn strikt uitgesloten van de verzekeringsdekking;
 • Voor reizen buiten het Verenigd Koninkrijk (landen hierboven vermeld) moet een door Yescapa verstrekte verzekeringskaart in het voertuig aanwezig zijn tijdens de huurperiode;
 • De huur moet beginnen en eindigen in het Verenigd Koninkrijk;
 • De dekking van de verzekering is strikt beperkt tot de huurperiode.

Niet inbegrepen

Schade als gevolg van een toevallige, plotselinge en onvoorziene gebeurtenis tijdens de huur van een via Yescapa gehuurd voertuig en waarvan de herstellingskosten het bedrag van de franchise overschrijden, is gedekt. Schade als gevolg van verkeerd gebruik of nalatigheid wordt niet gedekt.

Sommige bestuurders zijn uitgesloten van verzekeringsdekking:

Het schadeverleden van de bestuurder mag de volgende zaken niet overschrijden:

 • Meer dan één schadegeval waarvoor de bestuurder aansprakelijk was in de afgelopen 3 jaar;
 • Meer dan twee schadegevallen waarvoor de bestuurder niet aansprakelijk was in de afgelopen 3 jaar;
 • Geen claims als gevolg van BRAND of DIEFSTAL in de afgelopen 3 jaar.

Het verzekeringsverleden van de bestuurder mag onderstaande niet bevatten:

 • Een weigering van autoverzekering of de voortzetting ervan;
 • Annulering van een eerdere verzekering;
 • Een verhoging van voorwaarden of premie ten opzichte van een eerdere polis;
 • Niet veroordeeld of in staat van beschuldiging gesteld (maar nog niet berecht) voor een ander strafbaar feit anders dan een veroordeling voor autorijden.

Bepaalde beroepen zijn van verzekeringsdekking uitgesloten

Bestuurders mogen geen van de volgende beroepen uitoefenen (voltijds of deeltijds):

 • Ambulante verkoop (kooplieden, markthandelaren, verkopers van tweedehands kleding en alle daarmee verband houdende activiteiten);
 • Schroothandelaren, autoslopers of puinbrekers;
 • Professionele gokkers, met inbegrip van kansspelen (andere dan administratief medewerker);
 • Topsporters;
 • Beroep in de entertainmentsector;
 • Militairen in dienst van een ander land dan het Verenigd Koninkrijk;
 • Studenten;
 • Werklozen;
 • Social media influencers (tenzij aanbevolen en gemeld door First Underwriting Limited).

Verzekeringscontract huur

Je kan de algemene voorwaarden van het contract downloaden door op de onderstaande link te klikken:

Download de Algemene Voorwaarden