IMA Bijstand Italië

Pechhulp verhuur campers

IMA Italië begeleidt je in alle omstandigheden tijdens je reis. Alle voertuigen die in Italië zijn geregistreerd en door onze partner Bene verzekerd zijn, zijn voorzien van hulp- en pechservice. IMA Italië is per telefoon bereikbaar om je te helpen in geval van pech, ongeval, diefstal of poging tot diefstal, brand, lekke band, verlies van sleutels van het voertuig, gebrek aan brandstof of verkeerde brandstof.

De bijstand helpt je zodat je er niet alleen voor staat bij een incident en staat ter beschikking:

  • Reishulp voor jou en de passagiers;
  • Bijstand voor het voertuig bij immobilisatie;

De diensten van IMA Assistance worden 24u/24, 7/7 dagen verleend door een gespecialiseerde afdeling die deskundig is op dit gebied.

De voornaamste garanties van IMA Assistance Italië

In geval van pech of immobilisatie van het voertuig in Europa, zorgt IMA Italië voor:

Depannage

De herstelling van de camper ter plaatse of het slepen naar de bevoegde garage indien de herstelling niet ter plaatse kan worden uitgevoerd.

De pechhulp organiseert en betaalt het vervoer van het voertuig naar de dichtstbijzijnde garage of naar de door de verzekerde gekozen bijstandsplaats, binnen een straal van 50 km rond de plaats waar het voertuig geïmmobiliseerd is. De kosten van reserveonderdelen en eventuele andere herstellingskosten zijn niet gedekt.

Vervangend vervoer

Indien het voertuig geïmmobiliseerd is en de herstelling meer dan 8 uur duurt, biedt de pechhulp een vervangwagen ter beschikking (categorie B - 1200 cc motorinhoud), voor maximaal 7 dagen. Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer het voertuig meer dan 50 km van de woonplaats van de verzekerde is geïmmobiliseerd.

Repatriëring, voortzetting van de reis of accomodatiekosten

Indien het voertuig meer dan 50 km van de plaats van vertrek wordt geïmmobiliseerd en de herstelling meer dan 24 uur in beslag neemt, verleent de pechhulp een van de volgende diensten, als alternatief voor elkaar, tot een limiet van € 150 per persoon (inclusief btw) en in ieder geval tot een totale limiet van €600.

  • Repatriëring van de begunstigden of voortzetting van de reis: een vliegtuigticket (economy class) of een treinticket (1ste klas) of een ander transportmiddel, om de inzittenden van het voertuig naar hun woonplaats of reisbestemming te brengen;
  • Accomodatie: één overnachting (inclusief ontbijt) in een plaatselijk hotel tijdens het wachten op de herstelling. Wachttijd als gevolg van het niet beschikbaar zijn van onderdelen in verband met de reparatie van het voertuig is uitgesloten.

Repatriëring van het voertuig

Indien het verzekerde voertuig in Italië gedurende meer dan 36 uur of in het buitenland gedurende minstens 5 dagen geïmmobiliseerd is geweest, betaalt de Pechhulp de heenreis zodat de eigenaar het voertuig kan recupereren ter plaatse, indien het nog kan rijden, tot een maximum van 500 euro inclusief btw. Indien het voertuig niet kan rijden, organiseert en betaalt de Pechhulp het transport van het voertuig naar de vooraf met de eigenaar overeengekomen plaats, tot een maximum van €500 inclusief btw.

In geval van verwonding of ziekte in Europa, organiseert IMA Italië:

  • De aanwezigheid van een familielid: wanneer de ziekenhuisopname langer dan 7 dagen duurt, zal IMA een gezinslid van en naar het ziekenhuis voldoende vervoer verschaffen. De verblijfskosten worden niet gedekt.

In geval van overlijden, organiseert IMA Italië:

  • Het vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van begrafenis of begrafenis in Italië.

Waar en wanneer kan ik gebruiken maken van de pechhulp?

De pechhulp is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zolang het voertuig zich in de huurperiode bevindt, overal in Italië, in alle landen van de Europese Unie en in de andere landen die op het internationale verzekeringscertificaat (groene kaart) zijn vermeld indien het voertuig niet kan rijden.

Dankzij deze diensten, kan je gerust vertrekken!