All-risk verzekering Verenigd Koninkrijk - Allianz

Verzekering huur van campers

Allianz

Onze partner Allianz is een van de meest gerenommeerde verzekeraars van het Verenigd Koninkrijk en maakt deel uit van de groep Allianz SE, 's werelds grootste verzekeraar.

 • Contract onderschreven voor elk voertuig geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk;
 • Volledige all-risk dekking

Dekking

Voor een vakantie in alle sereniteit, bieden we je een all-risk verzekering aan tijdens de huurperiode.

Kosten gedekt (*) voor:

 • het overlijden of enig lichamelijk letsel opgelopen tijdens de huur;
 • schade aan het voertuig;
 • al je bezittingen of waarvoor je wettelijk verantwoordelijk bent die zich in het voertuig bevinden.

(*) Uitsluitingen:

Elke schade aan het voertuig is onderworpen aan de franchise van de verzekering. Deze dekking geldt voor accidentele schade aan het voertuig en de bijhorende accessoires (het woord "accessoires" wordt in de verzekeringspolis gedefinieerd).

Franchise

Van het bedrag van de door het verzekerde voertuig geleden schade dienen de volgende franchises te worden afgetrokken:

 • Contractuele franchise van £1000. Deze franchise wordt standaard toegepast, maar het is mogelijk om in te tekenen op de gedeeltelijke afkoop van de franchise en deze te verminderen tot £500. De extra verzekeringskosten om hierop in te schrijven bedragen £5,9 per dag.
 • Deze korting dekt schade aan het voertuig in geval van een incident en verlaagt de franchise van £1000 tot £500. Deze afkoop van franchise is niet van toepassing op schade die niet gedekt wordt door de gekozen verzekeringspolis, lees de polisgegevens voor meer informatie.
 • Voor elke gebeurtenis zal een franchise worden toegepast. In geval van afkoop van de franchise, wordt alleen de eerste franchise verminderd tot £500 in plaats van £1000. Voor alle bijkomende gebeurtenissen geldt de franchise van £1000 .
 • Yescapa behoudt het recht om deze extra optie op elk moment in te trekken.
 • De franchise stijgt met £500 voor langere reizen in Europa tussen 16 en 30 dagen.

Een franchise werkt volgens het principe "één incident = een franchise". Elke franchise zal worden bepaald volgens de aard van het incident.

Voorwaarden

Volgens de verzekeringspolis moeten de verzekerde voertuigen over volgende kenmerken beschikken:

 • Een gewicht van minder dan 3,5 ton en een cataloguswaarde van minder dan £100 000.
 • Regelmatig uitgevoerde technische keuringen overeenkomstig de regelgeving.

Voorwaarden voor de huurder/bestuurder van het voertuig in overeenstemming met de verzekeringspolis.

 • Huurders MOETEN tussen de 25 en 69 jaar oud zijn en ten minste twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Bestuurders tussen 70 en 73 jaar kunnen naar de verzekeraar worden doorverwezen, maar hun aanvaarding is afhankelijk van de beslissing van de verzekeraar;
 • Huurders moeten ten minste 2 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs;
 • Houders van een Brits rijbewijs moeten een rijbewijscontrole ondergaan: huurderrs kunnen een code aanvragen op de site href="https://www.viewdrivingrecord.service.gov.uk/driving-record/licence-number">DVLA en moeten Yescapa toestemming geven om hun rijbewijs te verifiëren voor de definitieve acceptatie.

Bestuurders met een van de volgende beroepsactiviteiten worden niet geaccepteerd door de verzekeraar (sommige gevallen kunnen aan de verzekeraar worden voorgelegd voordat een definitieve beslissing wordt genomen):

 • Ambulante verkoop(bijv. kooplieden, markthandelaren, verkopers van tweedehands kleding en alle daarmee verband houdende activiteiten);
 • Schroothandelaren, autoslopers;
 • Professionele gokkers, met inbegrip van kansspelen (andere dan administratief medewerker);
 • Topsporters;
 • Beroepen in de amusementssector (deeltijd inbegrepen);
 • Militairen in een ander land dan het Verenigd Koninkrijk;
 • Studenten;
 • Werklozen.

Gebruik

De verzekering dekt de reis tussen particulieren, met uitzondering van het betalend vervoer van particulieren en/of het vervoer van dure goederen. De volgende bestemmingen zijn toegelaten:

Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, het eiland Man, Kanaaleilanden en alle andere landen van de Europese Unie, alsmede Noorwegen, Zwitserland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Liechtenstein en IJsland.

Niet inbegrepen

De schade die gedekt is in geval van een schadeclaim, d.w.z. als gevolg van een incident van toevallige, plotselinge en onvoorziene aard dat heeft plaatsgevonden tijdens de huur van een voertuig via Yescapa en waarvan de reparatiekosten hoger zijn dan het bedrag van de onderschreven franchise. Bepaalde onderdelen van het voertuig vallen niet onder de verzekering:

 • Huishoudtoestellen met een verwijderbaar karakter;
 • Voertuigen en uitrusting vervoerd in de bagageruimte, op dakdragers of op de (motor)fietsdrager;
 • Beschadiging van de banden door een perforatie, het remmen of een lekke band ;
 • Accessoires of elementen, al dan niet het origineel van het merk, die niet vast van aard zijn;
 • Huishoudartikelen zoals borden, glazen, bestek en soortgelijke artikelen, kleine huishoudelijke apparaten, stoelen, tafels en soortgelijke artikelen, alsook de aankleding van het interieur van het voertuig;
 • Persoonlijke voorwerpen die bij een inbraak uit het voertuig zijn gehaald, ongeacht of zij aan de huurder of de eigenaar toebehoren;
 • Diefstal door een persoon die nauw verbonden is met de reiziger (collega, familielid, ...);
 • Verlies van of schade aan de aanhangwagen of de inhoud ervan;
 • Verlies of beschadiging (mechanische schade) van voertuigen die door het verzekerde voertuig worden gesleept;
 • Verlies, schade of diefstal van voorwerpen die aan de eigenaar toebehoren;
 • Schade aan het voertuig uitsluitend veroorzaakt door slijtage of overbelasting;
 • Glasbreuk van niet-lichtdoorlatende elementen.