All-risk verzekering Spanje - Lagun aro

Verzekering huur van campers

Logo Lagun Aro

Onze partner Lagun Aro, een verzekeraar met een coöperatieve en participatieve filosofie, werkt samen met Yescapa om een volledige dekking te bieden bij het huren van een camper tussen particulieren.

 • Onderschreven voor de huur van een voertuig dat in Spanje staat ingeschreven.
 • Dekking in geval van schade aan het voertuig, glasbreuk, diefstal van het voertuig door derden, brand en volledige bijstand vanaf kilometer 0 in geval van pech en ongeval.

Waarborgen

De voorgestelde verzekeringswaarborgen zorgen voor een vakantie in alle sereniteit:

 • Verplichte wettelijke aansprakelijkheid
 • Vrijblijvende wettelijke aansprakelijkheid
 • Juridische bijstand
 • Schade aan het voertuig met franchise. Deze dekking geldt voor alle schade aan het voertuig veroorzaakt door een aanrijding, diefstal, brand, explosie of een andere accidentele gebeurtenis. De herstelling, de vervanging van beschadigde onderdelen en perte totale van het voertuig zijn gedekt. Vergoeding bij perte totale:
 • Voertuig jonger dan één jaar: cataloguswaarde
 • Voertuig ouder dan één jaar: marktwaarde
 • Pechhulp zonder franchise, vanaf de eerste kilometer
 • Persoonlijke ongevallen van de bestuurder
 • De structurele elementen van het voertuig (bekleding, vloer, ramen, deuren)
 • Meubilair dat vast deel uitmaakt van het voertuig (keuken, kasten, sanitair, water-, gas- en airconditioninginstallatie)
 • Elektrische huishoudapparaten
 • Originele vaste accessoires van de fabrikant en het chassis van het voertuig (met een limiet van €1500).

Franchise

De hieronder vermelde franchise wordt afgetrokken van het bedrag van de schade (inclusief diefstal) van het verzekerde voertuig:

 • Contractuele franchise van €1500: Deze franchise is standaard van toepassing, maar het is mogelijk om een gedeelte af te kopen en de franchise te verminderen tot €500. De extra verzekeringskost om hierop in te schrijven bedraagt €6 per dag.
 • Franchise van €150 bij glasbreuk

Een franchise werkt volgens het principe "één incident = een franchise". Elke franchise zal worden bepaald volgens de aard van het incident.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de toelating van het voertuig tot de verzekeringsregeling:

 • Voertuig ingeschreven in Spanje;
 • Regelmatige technische keuring van het voertuig volgens de geldende wetgeving.

Voorwaarden voor toetreding van huurders en/of bestuurders tot het verzekeringsstelsel.

 • Minimum 24 jaar oud zijn;
 • Minimum 2 jaar over een rijbewijs B beschikken;
 • Minimum 2 jaar over een rijbewijs C beschikken;

In geval van schade, indien het voertuig bestuurd werd door een persoon van 24 jaar oud met een rijbewijs van minder dan 2 jaar, zal de verzekeraar een franchise van €3000 toepassen op de bestuurder en/of huurder van het verzekerde voertuig, bovenop de bijkomende kosten op de franchise die ten laste zal vallen van de huurder en/of bestuurder van het voertuig op het ogenblik van het schadegeval.

Gebruik

De franchises gelden voor privé- of vrijetijdsreizen, met uitzondering van het betalend vervoer van personen en/of goederen. De toegestane reizen zijn:

 • In Spanje
 • In Andorra en Monaco
 • alsook in de landen die op de internationale verzekeringskaart vermeld zijn: Frankrijk, Italië, Portugal, Malta, Zwitserland, Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Litouwen, Letland, Estland, Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Ierland, Polen, Slovenië, Kroatië, Bosnië, Montenegro, Macedonië, Griekenland, Tsjechië, Slowakije, Oekraïne, Roemenië, Hongarije, Bulgarije, Turkije, Tunesië, Marokko, Algerije, Albanië, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Iran, Israël, Moldavië, Rusland, Servië.

Niet inbegrepen

De schade die gedekt is in geval van een schadeclaim, d.w.z. als gevolg van een incident van toevallige, plotselinge en onvoorziene aard dat heeft plaatsgevonden tijdens de huur van een voertuig via Yescapa en waarvan de reparatiekosten hoger zijn dan het bedrag van de onderschreven franchise. Bepaalde onderdelen van het voertuig vallen niet onder de verzekering:

 • Eventuele uitsteeksels en luifels en hun verankeringsmechanisme;
 • Antennes en bliksemafleiders buiten;
 • Zonnepanelen;
 • Huishoudtoestellen met een verwijderbaar karakter;
 • Koffers, dakdragers, fietsenrekken, motorfietsenrekken, alsmede al dan niet aanwezige voertuigen en uitrusting die zich op het moment van het incident in/op deze zaken bevonden;
 • Beschadiging van banden door een lekke band, door perforatie of door remmen;
 • Accessoires of elementen, al dan niet het origineel van het merk, die niet vast van aard zijn;
 • Huishoudartikelen zoals borden, glazen, bestek en soortgelijke artikelen, kleine huishoudelijke apparaten, stoelen, tafels en soortgelijke artikelen, alsook de aankleding van het interieur van het voertuig;
 • Diefstal door een persoon die nauw verbonden is met de reiziger (collega, familielid, ...);
 • Persoonlijke voorwerpen die bij een inbraak uit het voertuig zijn gehaald, ongeacht of zij aan de huurder of de eigenaar toebehoren;
 • Verlies van of schade aan de aanhangwagen of de inhoud ervan;
 • Verlies of beschadiging (mechanische schade) van voertuigen die door het verzekerde voertuig worden gesleept;
 • Glasbreuk van niet-lichtdoorlatende elementen.