All-risk verzekering Italië - Bene

Verzekering huur van campers

bene

Onze partner Bene Assicurazioni, opgericht in 2017, zet zich in voor een op samenwerking gerichte samenleving door haar verzekeringsdiensten voor autodelen aan te bieden.

 • Onderschreven voor elke boeking van maximum 30 dagen lang die is afgesloten op de site voor alle prive-voertuigen geregistreerd in Italië;
 • Dekking in geval van schade aan het voertuig of zijn structurele accessoires, diefstal, ontvreemding, brand en pechhulp vanaf de eerste kilometer bij pech en ongeval;
 • Deze verzekering is geïntegreerd met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar, die van toepassing is in geval van schade aan derden.

Waarborgen

De beste garantie voor een vakantie zonder stress in Italië of in het buitenland:

 • Dommages matériels et directs, y compris les accessoires, subis par le Véhicule lors d'une location en raison de Incendie, vol, phénomènes naturels, vandalisme, responsables ou non, survenus pendant la circulation.
 • De herstelling, de vervanging van beschadigde onderdelen en totaalverlies van het voertuig zijn gedekt binnen de volgende grenzen:
  • Maximale schadevergoeding in geval van ongeval, diefstal of totaal verlies van max €20 000 voor buscampers en campervans en €50 000 voor grote campers per schadegeval en per jaar.
  • Le bris de glace est couvert à hauteur maximum de 750 € si vous souscrivez à la formule renforcée.
 • Bescherming Burgerlijke Aansprakelijkheid Eigenaar: Terugbetaling van de door de eigenaar geleden vermogensschade gevolgd door een verhoging van het bedrag van zijn verzekeringspremie (bonus-malus) in geval van schade aan derden;
 • Schadevergoeding voor lichamelijk letsel van de bestuurder (tot €75.000 in geval van overlijden of blijvende invaliditeit);
 • Pechhulp 24 uur op 24, 7 dagen op 7;

Eigen risico

Het eigen risico wordt afgetrokken van het schadebedrag (diefstal inclusief) aan het verzekerde huurvoertuig.

En cas d'incident responsable ou avec un tiers non-identifié, une franchise par événement est applicable.

La franchise par défaut est de 1000€ mais il est possible de souscrire à la formule renforcée et ainsi la réduire à 200€. Elle vous permet également d'être couvert en cas de brise de glace. Le coût d'assurance additionnel pour y souscrire est de 20€ par jour.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de toelating van voertuigen van de eigenaar tot de verzekeringsregeling:

 • Voertuig met M.T.M. < 3,5t;
 • Regelmatige technische keuring van het voertuig volgens de geldende wetgeving.

Voorwaarden voor toetreding van huurders en/of bestuurders tot het verzekeringsstelsel.

 • Minstens 23 jaar oud zijn;
 • Minimum 1 jaar houder zijn van een rijbewijs B zonder schorsing of intrekking;

Gebruik

De verzekering is van toepassing op privé-/vrijetijdsreizen met uitsluiting van betalend vervoer van personen en/of goederen. Deze reizen zijn toegestaan:

 • In Italië, Vaticaanstad en de Republiek San Marino;
 • In alle lidstaten van de EU en in de andere staten die op het internationale verzekeringsbewijs (groene kaart) vermeld zijn.

Niet inbegrepen

De schade die gedekt is in geval van een schadeclaim, d.w.z. als gevolg van een incident van toevallige, plotselinge en onvoorziene aard dat heeft plaatsgevonden tijdens de huur van een voertuig via Yescapa en waarvan de reparatiekosten hoger zijn dan het bedrag van het eigen risico. Bepaalde onderdelen van het voertuig vallen niet onder de verzekering:

 • Huishoudtoestellen met een verwijderbaar karakter;
 • Beschadiging banden door perforatie of door remmen;
 • Accessoires of elementen, al dan niet het origineel van het merk, die niet vast van aard zijn;
 • Huishoudartikelen zoals borden, glazen, bestek en soortgelijke artikelen, kleine huishoudelijke apparaten, stoelen, tafels en soortgelijke artikelen, alsook de aankleding van het interieur van het voertuig;
 • Verlies van of schade aan de aanhangwagen of de inhoud ervan;
 • Diefstal van persoonlijke spullen;
 • Verlies of beschadiging (mechanische schade) van voertuigen die door het verzekerde voertuig worden gesleept;
 • Glasbreuk ten gevolge van diefstal of poging tot.

Verzekeringscontract huur

Je kan de algemene voorwaarden van het contract downloaden door op de onderstaande link te klikken:

Download de Algemene Voorwaarden